Обучение от разстояние в електронна среда

Важна Информация

От 18.10.2021 г. (понеделник), със Заповед №РД-01-238/15.10.2021 г. на д-р Николай Пенчоков – Директор на РЗИ – Габрово за учениците от област Габрово се въвежда ротационен принцип на обучение както следва:

  • За периода 18.10.2021 г. до 22.10.2021 г., класовете 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11 и 12 клас се обучават присъствено, а класовете 5, 6 клас преминават в Обучение от разстояние в електонна среда.
  • За периода 25.10.2021 г. до 29.10.2021 г., класовете 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 8, 10 и 11 клас се обучават присъствено, а класовете 7 и 12 клас преминават в Обучение от разстояние в електонна среда.
Обучението в електронна среда от разстояние (ОРЕС) ще се осъществява синхронно през Teams. Учениците ще използват своите училищни профили в домейна на училището sou-tryavna.info

Важна Информация

От 4.10.2021 г. (понеделник), със Заповед №РД-01-229/01.10.2021 г. на д-р Николай Пенчоков – Директор на РЗИ – Габрово за учениците от област Габрово се въвежда ротационен принцип на обучение както следва:

  • За периода 4.10.2021 г. до 10.10.2021 г., класовете 1, 2, 3, 4, 7, 8 и 12 клас се обучават присъствено, а класовете 5, 6, 9, 10 и 11 клас преминават в Обучение от разстояние в електонна среда.
  • За периода 11.10.2021 г. до 17.10.2021 г., класовете 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10 и 11 клас се обучават присъствено, а класовете 7, 8 и 12 клас преминават в Обучение от разстояние в електонна среда.
Обучението в електронна среда от разстояние (ОРЕС) ще се осъществява синхронно през Teams. Учениците ще използват своите училищни профили в домейна на училището sou-tryavna.info

УЧИЛИЩНИ ПРАВИЛА

 ЗА ОБУЧЕНИЕ И ДЕЙНОСТИ В УСЛОВИЯ НА ИЗВЪНРЕДНА ЕПИДЕМИЧНА ОБСТАНОВКА през учебната 2021/2022 година в условията на COVID - 19 виж тук

Заповед на директора

 ЗА ОБУЧЕНИЕ И ДЕЙНОСТИ В УСЛОВИЯ НА ИЗВЪНРЕДНА ЕПИДЕМИЧНА ОБСТАНОВКА през учебната 2021/2022 година в условията на COVID - 19 виж тук
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image