Утвърден бюджет за календарната 2024 година.

1
Първо тримесичие01
Отчет за изпълнение на бюджета за първото тримесечие на 2024 година: виж тук
2
Второ тримесичие02
Отчет за изпълнение на бюджета за второто тримесечие на 2024 година: виж тук
3
Трето тримесичие03
Отчет за изпълнение на бюджета за трето тримесечие на 2024 година: виж тук
4
Четвърто тримесичие04
Отчет за изпълнение на бюджета за календарната 2024 година: виж тук
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image