Млади изследователи по пътя на знанието

Средно училище „Петко Рачев Славейков“ получи статут на иновативно училище, с Решение № 523 на Министерски съвет от 22.07.2021 г. за приемане на списък на иновативните училища в Република България за учебната 2021/2022 година, 
Проектът, който училището ще реализира e в рамките на три учебни години (2021 – 2024г.)

Целта на иновацията

Подобряване на резултатите на учениците чрез включването им в:
  • изследователска дейност;
  • творческа дейност;
  • практическа дейност.
Описание на иновацията

В начален етап всяка паралелка ще работи по избрани теми, взаимодействайки си с други институции, включително родителската общност. Дейностите ще се осъществят чрез клубове „По следите на...“. Резултатите от проектната и проучвателната дейност ще се представят чрез публични изяви.

В класовете от V до X във фокуса на иновацията са природните науки. Учениците ще усъвършенстват практически знания и умения, които ще демонстрират публично чрез „Творчески работилници“.

Очаквани резултати

Предложената иновация ще обогати обучението с казуси от ежедневието, като така ще развие полезни практически умения и ще реализира голяма част от ключовите компетентности за живот в 21 век. 
Това е същността на стратегическите цели, които си поставяме като училище: да обучим и възпитаме конкурентно способни млади хора, които постигат успешна житейска реализация.

Виж всички клубове

Анкета

Коледна томбула
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image