Image

Стратегия

В този документ ще откриете:

 1. ВЪВЕДЕНИЕ
 2. SWOT –Анализ
 3. Основни цели, задачи и приоритети за развитието на СУ „П. Р. Славейков”
  1. Мисия на училището
  2. Визия на училището
  3. Стратегически цели на училището
  4. Приоритети в дейността на училището
 4. Заключение
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image