Олимпиади и състезания

за учебната 2023 -2024 година

УЧИЛИЩЕ КООРДИНАТОР

СУ„П. Р. Славейков“, гр. Трявна е училище координатор на областен кръг на

по НАЦИОНАЛНО СЪСТЕЗАНИЕ ЗА РЕЧЕВИ И КОМУНИКАТИВНИ УМЕНИЯ НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК – 3.11.2023 г. от 14,30/петък/

Във връзка със Заповед РД 09-2049/28.08.2023 г. на Министъра на образованието и наукатаи заповед  № РД-06-343/26.10.2023 г.на началникана РУО гр. Габрово, за  организиране и провеждане  на ученическите  олимпиади и национални състезания  за учебната 2023/2024г., Ви информираме:

 1. Учениците се явяват в 14,00 ч. в СУ "П. Р.Славейков".
 2. На входа се изисква представяне на ученическа или лична карта от ученика.
 3. Начало на националното състезание – 14,30 ч.
 4. Времетраене – според регламента

Регламент на Национално състезание за речеви и комуникативни умения на английски език

Резултати от общински кръг на олимпиада по математика

в СУ „П. Р. Славейков“, гр. Трявна на 7.12.2023 г. се проведе общински кръг на

Национална олимпиада по математика
Честито на класираните!

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ

Клас

Общ брой получени точки

Място

1

Калоян Красимиров Цвятков

IV

18,5

I

2

Лъчезара Дениславова Дончева

IV

16,5

II


ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ

Клас

Общ брой получени точки

Място

1

Анита Ивова Кавалджиева

VI

20,5

I

2

Параскева Калоянова Ганчева

VI

19

II

Резултати от общински кръг на олимпиада по български език и литература

в СУ „П. Р. Славейков“, гр. Трявна на 25.01.2024 г. се проведе общински кръг на

Национална олимпиада по български език и литеретура
Честито на класираните!

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ

Клас

Общ брой получени точки

Място

1

Николета Драгомирова Димова

V

28 т.

I

2

Божидара Красимирова Узунова

V

28 т.

I

3

 Кубрат Дениславов Дончев

V

28 т.

I


ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ

Клас

Общ брой получени точки

Място

1

Анита Ивова Кавалджиева

VI

28 т.

I

2

Анита Мирославова Трифонова

VI

28 т.

I

3

Параскева Калоянова Ганчева

VI

28 т.

I


ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ

Клас

Общ брой получени точки

Място

1

Алекс Рафаелов Смирнов

VII

91 т.

I

2

Иванина Ивайлова Митева

VII

91 т.

I

Резултати от общински кръг на олимпиада по история и цивилизации

Учениците, класирани за участие в областен кръг на олимпиадата, който ще се проведе в СУ "Райчо Каролев", гр. Габрово на 25.02.2024 г., от 09:00 часа едновременно в цялата страна са:

 • Давид Цветанов Димитров
 • Кристиян Преслав Димимитров

Oбщински кръг на Националното състезание по компютърно моделиране

На 25.11.2023 г. (събота) се проведе общински кръг на Националното състезание по компютърно моделиране върху материал изучаван в 3. и 4. клас от задължителната подготовка по предмета. В надпреварата взеха участие 2 третокласници и 2 четвъртокласници. Забавлявайки се те, показаха своите знания и умения.
Учениците от 3.клас и от 4.клас, класирани на първите места, ще представят училището ни в областния кръг, който ще проведе в СУ "Райчо Каролев", гр. Габрово на 17.02.2024 г., едновременно в цялата страна.

Класирани третокласници:

Александър Венциславов Дилянов
Дария Теодорова Печенякова

Класирани четвъртокласници:

Адриан Георгиев Вениаминов
Лъчезара Дениславова Дончева

Oбщински кръг на Националното състезание Знам и мога

На 20.1.2024 г. (събота) се проведе общински кръг на Националното състезание "Знам и мога". В надпреварата взеха участие 11 четвъртокласници. Забавлявайки се те, показаха своите знания и умения.
Учениците, класирани на с 70% от общия брой точки, ще представят училището ни в областния кръг, който ще проведе в ОУ "Неофит Рилски", гр. Габрово на 24.02.2024 г., от 9:00 часа едновременно в цялата страна.

Класирани четвъртокласници:

Александра Радославова Никова
Яна Найденова Колева
Калоян Красимиров Цвятков

Резултати от общински кръг на олимпиада по физика

Учениците, класирани за участие в областен кръг на олимпиадата, който ще се проведе в ОУ "Неофит Рилски", гр. Габрово на 18.02.2024 г., от 14:00 часа едновременно в цялата страна са:

Първа състезателна група (7. клас)

 • Алекс Рафаелов Смирнов
 • Давид Цветанов Димитров

Резултати от общински кръг на олимпиада по английски език

Учениците, класирани за участие в областен кръг на олимпиадата, който ще се проведе в Национална Априловска гимназия, гр. Габрово на 18.02.2024 г., от 09:00 часа едновременно в цялата страна са:

Втора състезателна група (9. клас)

 • Никол Иванова Манчева

Резултати от общински кръг на олимпиада по философия

Учениците, класирани за участие в областен кръг на олимпиадата, който ще се проведе в ПТГ "Д-р Никола Василиади", гр. Габрово на 10.02.2024 г., от 09:00 часа едновременно в цялата страна са:

Втора възрастова група (11. - 12. клас)

 • Радомир Цанев Цанев

Резултати от общински кръг на олимпиада по биология и здравно образование

Учениците, класирани за участие в областен кръг на олимпиадата, който ще се проведе в СУ "Отец Паисий", гр. Габрово на 17.02.2024 г., от 09:00 часа едновременно в цялата страна са:

Трета възрастова група (9. клас)

 • Грегъри Дилянов Цанев
 • Никол Иванова Манчева
 • Цветомир Венков Кирилов

Резултати от общински кръг на олимпиада по астрономия

Учениците, класирани за участие в областен кръг на олимпиадата, който ще се проведе в Астрономическа обсерватория и планетариум, гр. Габрово на 25.02.2024 г., от 14:00 часа едновременно в цялата страна са:

Учебно съдържание  (5-6. клас)

 • Весела Николаева Пашаланова
 • Параскева Калоянова Узунова
 • Ивана Иванова Цветкова
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image