25.10 2023

Избор на Обществен съвет

От 17.00 часа в учителската стая на СУ „П. Р. Славейков“ се проведе изборно събрание на Обществения съвет на училището.

25.10 2023

Обществен съвет

Във връзка с чл. 265 от ЗПУО и чл. 14  на Правилника за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата:

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ

ПРЕДСТАВИТЕЛ

E-MAIL

1

Г-жа Драгостина Стефанова Иванова

Родител на ученик от III и V клас

draga87@abv.bg

2

Г-жа Инна Галабинова Близнакова

Родител на ученик от I клас

inkris_9199@abv.bg

3

Г- жа Ралица Петрова Вълчева

Родител на ученик от IV клас

valchev@abv.bg

4

Г-жа Ивана Атанасова Янева

Родител на ученик от VI клас

Juvana99@mail.bg

5

Г-н Росен Цанев Ралев

Представител на финансиращия орган – Община Трявна

rosen.ralev@tryavna.bg

На първото си заседание новоизбрания Общественият съвет избира за председател - първи мандат Г-жа Драгостина Стефанова Иванова


Отчет на Обществен съвет 2016 -2017 г
Отчет на Обществен съвет 2017 -2018 г
Отчет на Обществен съвет 2018 -2019 г
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image