клуб "Пътят на боклука"

ЦЕЛ:

Обогатяване знанията на децата за отговорно отношение и поведение към заобикалящата ги среда и природа

ЗАДАЧИ:

  1. Предизвикване на интерес към разделното събиране на отпадъци.
  2. Създаване на навици за отговорност и обществена ангажираност.
  3. Възпитаване в любов към природата.
  4. Партньорство и разбирателство между двата класа.
  5. Съвместна дейност с ученици от 6 клас, родители и представители на различни местни организации и обществени институции.
  6. Децата да свикнат да работят в екип, сформиран на случаен принцип.

 

Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image