• 1 Добре е да знаете..
  Уважаеми ученици, родители, учители, съгласно Заповед на Министъра на здравеопазването дистанционното обучение се удължава до 12.04.2020 г. вкл.
 • 2 Какво предстои....
  Национално външно оценяване в 4 клас на 27.05.2020 г. по БЕЛ и на 28.05.2020 г. по математика
 • 3 „Подкрепа за успех“......
  Стартира работата по изпълнение на проект BG05M2ОP001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“. Министерството на образованието и науката (МОН) e конкретен бенефициент чрез процедура за директно предоставяне „Подкрепа за успех“ по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (ОП НОИР) 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.
 • 4 Занимания по интереси...
  Чрез заниманията по интереси се подкрепя развитието на ключовите компетентности на учениците в областта на математиката, информатиката, природните науки и технологиите и се подпомага професионалното ориентиране на учениците.
 • 5 Електронно четими учебници.....
  Списък на издателствата, предоставили линк за достъп за ползване на „електронно четим учебник” на одобрените със заповеди на министъра на образованието и науката учебници – печатни издания, от I до VII клас включително https://mon.bg/bg/100428
baner

Славейково училище

Възрожденски дух и съвременна перспектива!

180 Славейково училище!

 

Страници

История на училището

 Портрет на Петко СлавейковПрез 1909г. тревненското смесено училище ще се рeорганизира в тревненска смесена прогимназия “П. Р. Славейков”, а от учебната 1922-1923г. основното училище и прогимназията се обединяват под наименованието Тревненско Основно училище “П. Р. Славейков”.
Средище на родолюбиви идеи, училището възпитава българи като революционера Ангел Кънчев, зографа Цаньо Захариев, поета Пенчо Славейков, първия професор по органична химия Пенчо Николов Райков. Годините от началото на 19 век са тежки за развитието на просветното дело в града. По време на воините в които участва България, училището се превръща в болница.
В края на 1944г. официално се променя името на училището на народно основно училище “П. Р. Славейков”. На 12. X. 1944г. в Трявна е открита непълна шестокласна гимназия. 
На 18. XII. 1945г. гимназията става пълна. През 1950-1951г. началното училище и Тревненската гимназия се обединяват в Национално Смесено училище, а през 1953-1954г. общообразователно пълно средно училище.
През 1956г. заради педагогическо майсторство училището е наградено с орден “Кирил и Методи”-I-ва степен. От 1958г. училището става опитно политехническо, като в него се учат 1078 ученици в 25 паралелки, а учителите са 45, от които 15 с висше образование. В началото на 1959-1960г. училището се преобразува в средно политехническо. Изграждат се 20 класни стаи, спортни площадки, дворът се озеленява. През 1969г. в училището се създава клуб за Научно и техническо Творчество на младежта. Към гимназията през 1982г. се разкрива производствен комплекс с три специалности: машиностроене, дървообработване и текстил. Материалната база е осигурена с дарения на производствени предприятия в Трявна.

С тяхна помощ са обзаведени кабинетите по български, руски, математика, биология, химия и информатика. Във връзка с новите насоки за развитие през 1983г. в тревненската селищна система са създава междуучилищен център за трудово-политехническо обучение. През 1989г. са създадени клуб за естетическо възпитание и видеоклуб. В училището през същата година се обучават 910 ученици под ръководството на 57 учители, от които 28 са носители на ордени, медали и значки. В помощ на учебно-възпитателната работа се явява училищната библиотека, в чийто фонд има 27 400 тома книги, както и над 69 заглавия в периодичен печат. През 1989г. във връзка с 150г. от основаването на училище ЕСПУ “П. Р. Славейков” е наградено с орден “НРБ-I-ва степен”.
От 1959г. до 1988г. със златни значки завършват 45 ученици и със сребърни 78. Възпитаниците на тревненското училище продължават традицията да бъдат гордост на учебното заведение и да разнасят славата на родното ни учебно заведение като учители, лектори, учени, художници, като личности полезни на своята родина.

СУ Трявна
Към служебна поща
Ново
Copyright © 2020. СУ Трявна Всички права запазени.


Facebook skype