Структура на училището

В помощ на учебния процес са разкрити и функционират полуинтернатни групи от I - VII клас.

Училището разполага с 28 класни стаи, от които 14 специализирани кабинета; три компютърни кабинета; два физкултурни салона; училищна библиотека; медицински и стоматологичен кабинети; училищен стол.

Поздравителни адреси:

От Община Трявна

От РИО гр. Габрово

От ТУ гр. Габрово

От ЦДГ "Светлина" гр. Трявна