Пилотен проект на МОН ИКТ 2015г.

 Пилотен проект на МОН в изпълнение на План за реализация на Стратегията за ефективно внедряване на ИКТ в образованието и науката (2014-2020 г.), Фаза 1: е-обучение 2015-2017г

 Линк към информация за преписката в АОП

Дата на създаване: 12/07/2015 16:47:33 PM

Документация за участие:

  • Документация
  • Публична покана №9044868
  • Образци на документи и проект на договор

Краен срок за подаване на документи: 16.12.2015 г. 16:00 ч.

Протокол  Договор  Информация за плащане 

Процедура за доставка на гориво

Процедура за доставка на дизелово гориво за отопление

за нуждите на СОУ "П,Р. Славейков" гр. Трявна за отоплителен сезон 2015/2016 г.

Линк към информация за преписката в АОП

Дата на създаване: 12/07/2015 16:27:33 AM

Документация за участие:

  • Документация
  • Публична покана №9048667
  • Образци на документи и проект на договор

Краен срок за подаване на документи: 16.12.2015 г. 16:00 ч.

Протокол  Договор Информация за плащане: Фактура Платежно 

Обществена поръчка за дизел

Обществени поръчки след 01.10.2014 г.

на газьол за отопление през 2015 година

Протокол за резултатите от разглеждането и оценяването на офертите:

Линк към информация за преписката в АОП

Можете да изтеглите документите от тук:

Краен срок за подаване на оферти: 22.12.2014г. 16:00ч.