Самостоятелна форма

 График изпити самостоятелна форма, учебна 2020/2021 г.

 ИЗПИТНА СЕСИЯ: януари-февруари за учебната 2020-2021 г. 

За ученици с профил "Икономическо развитие" и профил "Природоматематически - Информационни технологии" свали тук