Нормативни документи

НОРМАТИВНИ ДОКУМЕНТИ

Етичен кодекс на училището

Учебници

Списък на одобрените учебници и учебни помагала
за учебната 2020 /2021 година

Списък на учебниците за подготвителна група и начален етап 

Списък на учебниците за прогимназиален етап 

Списък на учебниците за гимназиален етап

Настоятелство


Училищно настоятелство

Структура на училището

В помощ на учебния процес са разкрити и функционират групи за целодневна организация на учебния ден от I - VII клас

Училището разполага с 28 класни стаи, от които 14 специализирани кабинета;

  • три компютърни кабинета;
  • два физкултурни салона;
  • училищна библиотека;
  • медицински и стоматологичен кабинети;
  • училищен стол.

Поздравителни адреси

  • Поздравителни адреси:

От Община Трявна

От РИО гр. Габрово

От ТУ гр. Габрово

От ЦДГ "Светлина" гр. Трявна