Графици

Приемното време на преподавателите, втори учебен срок на учебната 2020-2021 година 

 ГРАФИК НА КОНСУЛТАЦИИТЕ, втори срок, учебна 2020 -2021 година 

ГРАФИК за провеждане и за водене на задължителната документация, за консултиране на родители, деца и ученици, втори учебен срок, учебна 2020-2021 година