Национална седмица на четенето

На 15.12.2017 г. от 14:00 часа в многофункционалната зала на училището ще се проведе официалното закриване на Националната седмица на четенето