Дванайсти клас

 

XII A

 

Понеделник

1

Математика

2

История

3

БЕЛ

4

Физ.възп. И спорт

5

Руски/еНемски език

6

Английски език

7

ЧК

 

Вторник

1

ЗИП математика

2

Руски/Немски език

3

Английски език

4

Инф. технологии

5

Инф. технологии

6

ЗИП Химия

7

География

 

Сряда

1

Инф. технологии

2

Инф. технологии

3

БЕЛ

4

БЕЛ

5

Английски език

6

История

 

Четвъртък

1

Свят и личност

2

Английски език

3

БЕЛ

4

ЗИП История

5

Физика

6

Математика

7

Физ.възп. и спорт

8

Модул

 

Петък

1

ЗИП география

2

Свят и личност

3

БЕЛ

4

ЗИП Биология

5

ЗИП Физика

6

Английски език