Първи клас

 

 

 

Понеделник

 

Понеделник

1

БЕЛ

1

Математика

2

БЕЛ

2

БЕЛ

3

ИУЧ изобр. изкуство

3

ИУЧ изобр. изкуство

4

Математика

4

Спортни дейности

5

Час на класа

5

Час на класа

 

 

 

 

 

Вторник

 

Вторник

1

Математика

1

Физ. възп. и спорт

2

БЕЛ

2

БЕЛ

3

Музика

3

Математика

4

Физ. възп. и спорт

4

БЕЛ

5

БЕЛ

5

Музика

 

 

 

 

 

Сряда

 

Сряда

1

Околен свят

1

БЕЛ

2

БЕЛ

2

Математика

3

Спортни дейности

3

Околен свят

4

Технологии и предприемачество

4

Изобр. изкуство

5

Математика

5

Изобр. изкуство

 

 

 

 

 

Четвъртък

 

Четвъртък

1

Математика

1

БЕЛ

2

Физ.възп. и спорт

2

БЕЛ

3

БЕЛ

3

Математика

4

БЕЛ

4

Физ. възпитание и спорт

5

Музика

5

Музика

 

 

 

 

 

Петък

 

Петък

1

ИУЧ БЕЛ

1

ИУЧ БЕЛ

2

ИУЧ математика

2

ИУЧ математика

3

Изобр. изкуство

3

БЕЛ

4

Изобр. изкуство

4

Технологии и предприемачество