• 1 Добре е да знаете..
  Kрай на първи срок на 05.02.2019 г.
 • 2 Какво предстои....
  Предстоящо пробно ДЗИ и НВО за учениците от XII и VII клас.
 • 3 Започва втора фаза на проект........
  Уведомяваме Ви, че от 15.01.2019 г. стартира Дейност 2 „Подкрепа на педагогическите специалисти за участие в процедури за придобиване на професионално-квалификационни степени, включително провеждане на подготвителни курсове за придобиване на пета и четвърта професионално-квалификационна степен“
 • 4 Занимания по интереси...
  Чрез заниманията по интереси се подкрепя развитието на ключовите компетентности на учениците в областта на математиката, информатиката, природните науки и технологиите и се подпомага професионалното ориентиране на учениците.
 • 5 Електронно четими учебници.....
  Списък на издателствата, предоставили линк за достъп за ползване на „електронно четим учебник” на одобрените със заповеди на министъра на образованието и науката учебници – печатни издания, от I до VII клас включително http://mon.bg/bg/100428
baner

Първи клас

 

 

 

Понеделник

 

Понеделник

1

БЕЛ

1

Математика

2

БЕЛ

2

БЕЛ

3

ИУЧ изобр. изкуство

3

ИУЧ изобр. изкуство

4

Математика

4

Спортни дейности

5

Час на класа

5

Час на класа

 

 

 

 

 

Вторник

 

Вторник

1

Математика

1

Физ. възп. и спорт

2

БЕЛ

2

БЕЛ

3

Музика

3

Математика

4

Физ. възп. и спорт

4

БЕЛ

5

БЕЛ

5

Музика

 

 

 

 

 

Сряда

 

Сряда

1

Околен свят

1

БЕЛ

2

БЕЛ

2

Математика

3

Спортни дейности

3

Околен свят

4

Технологии и предприемачество

4

Изобр. изкуство

5

Математика

5

Изобр. изкуство

 

 

 

 

 

Четвъртък

 

Четвъртък

1

Математика

1

БЕЛ

2

Физ.възп. и спорт

2

БЕЛ

3

БЕЛ

3

Математика

4

БЕЛ

4

Физ. възпитание и спорт

5

Музика

5

Музика

 

 

 

 

 

Петък

 

Петък

1

ИУЧ БЕЛ

1

ИУЧ БЕЛ

2

ИУЧ математика

2

ИУЧ математика

3

Изобр. изкуство

3

БЕЛ

4

Изобр. изкуство

4

Технологии и предприемачество

СУ Трявна
Към служебна поща
Ново
Copyright © 2019. СУ Трявна Всички права запазени.


Facebook twitter flicker skype youtube digg