• 1 Добре е да знаете..
  Kрай на първи срок на 05.02.2019 г.
 • 2 Какво предстои....
  Предстоящо пробно ДЗИ и НВО за учениците от XII и VII клас.
 • 3 Започва втора фаза на проект........
  Уведомяваме Ви, че от 15.01.2019 г. стартира Дейност 2 „Подкрепа на педагогическите специалисти за участие в процедури за придобиване на професионално-квалификационни степени, включително провеждане на подготвителни курсове за придобиване на пета и четвърта професионално-квалификационна степен“
 • 4 Занимания по интереси...
  Чрез заниманията по интереси се подкрепя развитието на ключовите компетентности на учениците в областта на математиката, информатиката, природните науки и технологиите и се подпомага професионалното ориентиране на учениците.
 • 5 Електронно четими учебници.....
  Списък на издателствата, предоставили линк за достъп за ползване на „електронно четим учебник” на одобрените със заповеди на министъра на образованието и науката учебници – печатни издания, от I до VII клас включително http://mon.bg/bg/100428
baner

Подготвителна група

Обучението се извършва:

• Според държавните образователни изисквания.
• В уютна игрова среда.
• Осъществява се лесно адаптиране към училищната среда.
• С възможности за спорт, обучение по английски език, музика и изобразително изкуство.

 График на дейностите: 

• Седмица на “Отворените врати” /информационно-рекламна кампания/ - 02.05.-04.05.2019 г.
• Подаване на заявление за записване –  до 07.06.2019 г.
• Необходими документи –  заявление по образец и акт за раждане на детето за сверяване на данните;
• Изнасяне на списъци с приетите деца – 10.06.2019 г. до 17:00 ч.
• Обявяване на незаетите места в подготвителна група – 10.06.2019 г.
• Родителска среща – 15.06.2019 г., 17:30 часа.
• Дейности със записаните деца в ПГ в Центъра за осмисляне свободното време на учениците  - 17.06. - 29.06.2019 г.
• Попълване на незаети места – до 15.09.2019 г. 
 
Заповед на директора на училището 
 
СУ Трявна
Към служебна поща
Ново
Copyright © 2019. СУ Трявна Всички права запазени.


Facebook twitter flicker skype youtube digg