Утвърден бюджет за 2017 година

Утвърден бюджет за календарната 2017 година. Изтегли 

 

Отчет за изпълнение на бюджета за първото тримесичие на 2017 годинасвали тук

Отчет за изпълнение на бюджета за второто тримесичие на 2017 годинасвали тук

Отчет за изпълнение на бюджета за третото тримесичие на 2017 годинасвали тук

Отчет за изпълнение на бюджета за четвъртото тримесичие на 2017 годинасвали тук