• 1 Добре е да знаете..
  Уважаеми ученици, родители, учители, съгласно Заповед на Министъра на здравеопазването дистанционното обучение се удължава до 12.04.2020 г. вкл.
 • 2 Какво предстои....
  Национално външно оценяване в 4 клас на 27.05.2020 г. по БЕЛ и на 28.05.2020 г. по математика
 • 3 „Подкрепа за успех“......
  Стартира работата по изпълнение на проект BG05M2ОP001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“. Министерството на образованието и науката (МОН) e конкретен бенефициент чрез процедура за директно предоставяне „Подкрепа за успех“ по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (ОП НОИР) 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.
 • 4 Занимания по интереси...
  Чрез заниманията по интереси се подкрепя развитието на ключовите компетентности на учениците в областта на математиката, информатиката, природните науки и технологиите и се подпомага професионалното ориентиране на учениците.
 • 5 Електронно четими учебници.....
  Списък на издателствата, предоставили линк за достъп за ползване на „електронно четим учебник” на одобрените със заповеди на министъра на образованието и науката учебници – печатни издания, от I до VII клас включително https://mon.bg/bg/100428
baner

Изява на клуб ДЕБАТИ

 Клуб „Дебати“ при СОУ „П. Р. Славейков”, с подкрепата на училищното ръководство и със съдействието на Община Трявна, организира теоретична конференция „България на младежите” на 12.01.2013 година. Съорганизатор на събитието беше клуб „Публична защита” при Юридическия факултет на ПУ „Паисий Хилендарски”.

-            В началото ученици от 10 и 11 клас, участници в клуб „Дебати“ презентираха дейността на училището и клуба в последните години. Презентациите впечатлиха гостите и публиката с многообразието на реализирани идеи.

-            С огромен интерес беше посрещната презентацията на тримата студенти от ПУ Ивайло Стоилов, Кристин Христова и Веселин Козарев, които представиха Юридическия факултет на ПУ и целите на новосъздадения от тях клуб „Публична защита”.

-            Ученици то 4 и 6 клас, най-младите участници в клуб „Дебати“, представиха своя просторна изложба на тема „Моето училище мечта”, както и анкетата, проведена от тях сред ученици от всички класове по темата на конференцията. Тяхната изява впечатли и умили публиката. Изложбата бе разгледана и коментирана с голям интерес.

Същността на конференцията бе дискусията на тема „Виждането на младите хора за образователната система в България”. В нея участваха дванадесетокласните дебатьори Лилия Резачева, Кристина Денчева, Антония Василева, Йоанна Димитрова и Венелин Величков. От страната на студентите освен представителите на ПУ, взеха участие Борислава Петкова – ВТУ, Кремена Колева - МУ Пловдив и Димитър Петков – ТУ София. Включи се и младия учител от СОУ Калоян Узунов с виждане „от другата страна на барикадата”. Дискусията продължи много повече от предвиденото време, тъй като разглежданите въпроси се оказаха много актуални, а младите хора предлагаха и решения на проблемите. Публиката също се включи, задавайки въпроси, съгласно регламента на конференцията.

Предстои анализ на записите на дискусията и оформяне на документ – обръщение към медиите.

Ръководител на клуб „Дебати" Виолета Тачева

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СУ Трявна
Към служебна поща
Ново
Copyright © 2020. СУ Трявна Всички права запазени.


Facebook skype