• 1 Добре е да знаете..
  Уважаеми ученици, родители, учители, съгласно Заповед на Министъра на здравеопазването дистанционното обучение се удължава до 12.04.2020 г. вкл.
 • 2 Какво предстои....
  Национално външно оценяване в 4 клас на 27.05.2020 г. по БЕЛ и на 28.05.2020 г. по математика
 • 3 „Подкрепа за успех“......
  Стартира работата по изпълнение на проект BG05M2ОP001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“. Министерството на образованието и науката (МОН) e конкретен бенефициент чрез процедура за директно предоставяне „Подкрепа за успех“ по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (ОП НОИР) 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.
 • 4 Занимания по интереси...
  Чрез заниманията по интереси се подкрепя развитието на ключовите компетентности на учениците в областта на математиката, информатиката, природните науки и технологиите и се подпомага професионалното ориентиране на учениците.
 • 5 Електронно четими учебници.....
  Списък на издателствата, предоставили линк за достъп за ползване на „електронно четим учебник” на одобрените със заповеди на министъра на образованието и науката учебници – печатни издания, от I до VII клас включително https://mon.bg/bg/100428
baner

16 ноември – Международен ден на толерантността

НЕКА БЪДЕМ ТОЛЕРАНТНИ!

Да си толерантен означава да осъзнаваш себе си чрез другите. Да уважаваш индивидуалностите и различието. Когато си толерантен, разрушаваш бариерите и можеш да видиш какви наистина са хората около теб.

Read more: 16 ноември – Международен ден на толерантността

165 години от рождението на Ангел Кънчев

Ангел Кънчев е роден в Трявна на 11 ноември 1850 г.

            Учи в родния си град, а след това в Русе. Продължава образованието си в Болградската гимназия, а след това се прехвърля във Военното училище в Белград. По-късно завършва с пълно отличие Земеделското училище в гр. Табор – Чехия.

            Включва се дейно в националнореволюционното движение и дава живота си за свободата българска в Русе на 5 март 1872 г., ненавършил 22 години.

Едва шест месеца Ангел Кънчев е професионален революционер, но става пръв помощник, най-верен съратник и най-добър приятел на Васил Левски.

            Изключително интелигентен, високо образован за времето си, с отлична военна подготовка, с готовност за саможертва, Ангел Кънчев оставя дълбока и светла следа в българската история.

             Съзнателният му живот бе кратък, но пълен със себеотрицание, гореща любов към отечеството, висока воинска чест, силна омраза към поробителя.

            Смисълът на живота му бе борбата чрез перо, слово и меч, а целта – свободата.        

Read more: 165 години от рождението на Ангел Кънчев

Благотворителна акция

Благотворителна акция за подпомагане на деветокласничка от нашето училище беше проведена през месец януари по инициатива на ученическите съвети към Училищния парламент. В открита дарителска сметка са събрани над 1300 лв.

 

Using Joomla!

With Joomla you can create anything from a simple personal website to a complex ecommerce or social site with millions of visitors.

This section of the sample data provides you with a brief introduction to Joomla concepts and reference material to help you understand how Joomla works.

When you no longer need the sample data, you can can simply unpublish the sample data category found within each extension in the site administrator or you may completely delete each item and all of the categories.

СУ Трявна
Към служебна поща
Ново
Copyright © 2020. СУ Трявна Всички права запазени.


Facebook skype