• 1 Добре е да знаете..
  Kрай на първи срок на 05.02.2019 г.
 • 2 Какво предстои....
  Празник на училището послучай 180 години Славейково училище
 • 3 „Подкрепа за успех“......
  Стартира работата по изпълнение на проект BG05M2ОP001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“. Министерството на образованието и науката (МОН) e конкретен бенефициент чрез процедура за директно предоставяне „Подкрепа за успех“ по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (ОП НОИР) 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.
 • 4 Занимания по интереси...
  Чрез заниманията по интереси се подкрепя развитието на ключовите компетентности на учениците в областта на математиката, информатиката, природните науки и технологиите и се подпомага професионалното ориентиране на учениците.
 • 5 Електронно четими учебници.....
  Списък на издателствата, предоставили линк за достъп за ползване на „електронно четим учебник” на одобрените със заповеди на министъра на образованието и науката учебници – печатни издания, от I до VII клас включително http://mon.bg/bg/100428
baner

16 ноември – Международен ден на толерантността

НЕКА БЪДЕМ ТОЛЕРАНТНИ!

Да си толерантен означава да осъзнаваш себе си чрез другите. Да уважаваш индивидуалностите и различието. Когато си толерантен, разрушаваш бариерите и можеш да видиш какви наистина са хората около теб.

Read more: 16 ноември – Международен ден на толерантността

165 години от рождението на Ангел Кънчев

Ангел Кънчев е роден в Трявна на 11 ноември 1850 г.

            Учи в родния си град, а след това в Русе. Продължава образованието си в Болградската гимназия, а след това се прехвърля във Военното училище в Белград. По-късно завършва с пълно отличие Земеделското училище в гр. Табор – Чехия.

            Включва се дейно в националнореволюционното движение и дава живота си за свободата българска в Русе на 5 март 1872 г., ненавършил 22 години.

Едва шест месеца Ангел Кънчев е професионален революционер, но става пръв помощник, най-верен съратник и най-добър приятел на Васил Левски.

            Изключително интелигентен, високо образован за времето си, с отлична военна подготовка, с готовност за саможертва, Ангел Кънчев оставя дълбока и светла следа в българската история.

             Съзнателният му живот бе кратък, но пълен със себеотрицание, гореща любов към отечеството, висока воинска чест, силна омраза към поробителя.

            Смисълът на живота му бе борбата чрез перо, слово и меч, а целта – свободата.        

Read more: 165 години от рождението на Ангел Кънчев

Using Joomla!

With Joomla you can create anything from a simple personal website to a complex ecommerce or social site with millions of visitors.

This section of the sample data provides you with a brief introduction to Joomla concepts and reference material to help you understand how Joomla works.

When you no longer need the sample data, you can can simply unpublish the sample data category found within each extension in the site administrator or you may completely delete each item and all of the categories.

180 години Славейково училище

   180 години не са малко време. Не случайно то битува сред повечето тревненци с името „Старото училище”. Въпреки че и това е оспоримо. Не може мястото за изява на младите да бъде старо. Стотици търсещи, можещи, уверени или неуверени в себе си ученици прекрачват прага на училището, а там, където властва младежки дух, всичко е ново, красиво и младо. Защото Славейковото училище е храм на науката и мисълта. Храмовете не остаряват. И ако без Славейков българскакта литература не би била същата – може би по-лоша, може би по-добра, но при всички случаи по-бедна, то спокойно можем да заявим, че без нашето училище Трявна нямаше да бъде същата.

Честит празник!

Благотворителна акция

Благотворителна акция за подпомагане на деветокласничка от нашето училище беше проведена през месец януари по инициатива на ученическите съвети към Училищния парламент. В открита дарителска сметка са събрани над 1300 лв.

 

СУ Трявна
Към служебна поща
Ново
Copyright © 2019. СУ Трявна Всички права запазени.


Facebook twitter flicker skype youtube digg