Олимпиади и състезания

за учебната 2023 -2024 година

УЧИЛИЩЕ КООРДИНАТОР

СУ„П. Р. Славейков“, гр. Трявна е училище координатор на областен кръг на

по НАЦИОНАЛНО СЪСТЕЗАНИЕ ЗА РЕЧЕВИ И КОМУНИКАТИВНИ УМЕНИЯ НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК – 3.11.2023 г. от 14,30/петък/

Във връзка със Заповед РД 09-2049/28.08.2023 г. на Министъра на образованието и наукатаи заповед  № РД-06-343/26.10.2023 г.на началникана РУО гр. Габрово, за  организиране и провеждане  на ученическите  олимпиади и национални състезания  за учебната 2023/2024г., Ви информираме:

  1. Учениците се явяват в 14,00 ч. в СУ "П. Р.Славейков".
  2. На входа се изисква представяне на ученическа или лична карта от ученика.
  3. Начало на националното състезание – 14,30 ч.
  4. Времетраене – според регламента

Регламент на Национално състезание за речеви и комуникативни умения на английски език
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image