Визия

СУ „П. Р. Славейков” е модерно, иновативно, конкурентноспособно, привлекателно за учениците училище, което:

  • осигурява качествено образование;
  • поощрява учениците с активна позиция в учебно-възпитателния процес;
  • гарантира удовлетворение на образователните потребности и развиване на личностния потенциал на всеки ученик;
  • предоставя възможности за реализация във висши учебни заведения в България и чужбина

Мисия

Мисията на СУ „П. Р. Славейков” е да осигурява съвременна, модерна и висококачествена подготовка на конкурентно способни млади хора с оглед ефективна и многостранна реализация след завършването на различните образователни степени.

Искаме да открием, запазим и развием таланта на всяко едно дете, така че то да живее пълноценно, да придобива с радост нови знания и умения и да израства като самостоятелна, мислеща и социално отговорна личност.

Последни новини

Виж всички новини

Важни новини

Виж всички новини
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image